Materi faktor persekutuan dalam pelajaran matematika telah diajarkan sejak di kelas 4 bangku Sekolah Dasar. Materi seputar faktor persekutuan akan memperkenalkan para pelajar dengan yang namanya faktorisasi persekutuan besar (FPB). FPB sendri kerap digunakan sebagai cara untuk mencari faktor dari sebuah bilangan. Faktor persekutuan besar (FPB) adalah suat faktor yang terdiri dari dua bilangan dengan nilai yang sama, atau bahkan ...