Soal Puisi Kelas 8 yang Sering Keluar Saat Ujian

Sumber : adasedesa.id

Bahasa Indonesia adalah salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari bagi kita selaku Warga Negara Indonesia. Bahasa Indonesia sudah diajarkan bahkan semenjak kita lahir hingga perguruan tinggi. Salah satu materi bahasa Indonesia yang sering kita jumpai adalah puisi. Puisi adalah ungkapan yang memperhitungkan aspek-aspek bunyi di dalamnya, serta berupa pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair dari kehidupan individu dan sosialnya. Bahkan banyak sastrawan Indonesia yang terkenal karena puisinya misalnya W. S. Rendra, Abdul Hadi, Taufiq Ismail dan lain-lain. Berikut adalah beberapa contoh soal puisi kelas 8 beserta jawabannya yang bisa kalian pelajari dalam menghadapi ulangan atau ujian.

Sumber : bola.com

1. Bacalah puisi berikut!
Jam
Aman sendiri dalam sunyi kamar
Ia layangkan pandang pada surat kabar
Terjatuh. Lupa segala yang di luar
Serta matahari yang bersinar
Citraan pada barisan pertama dan baris kedua puisi tersebut adalah …
A. Pengecap. perasaan
B. Peraba, perasaan
C. Gerak, penglihatan
D. Perasaan, penglihatan

Baca juga:  Bagaimana Proses Terbentuknya Salju?

2. Perhatikan puisi berikut !
Kasih ibu kepada beta
Tak terhingga sepanjang masa
Hanya memberi
Tak harap kembali
Bagai sang surya
Menyinari dunia
Isi puisi tersebut yang tepat adalah …
A. Menggambarkan kecintaan seorang ibu kepada anaknya
B. Melukiskan keadaan sang surya yang menyinari dunia
C. Mendeskripsikan keadaan anak yang disayangi
D. Mengharapkan kecintaan anak kepada ibu

3. Perhatikan puisi berikut !
Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi
Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak

Kata bergaris bawah dalam penggalan puisi di atas mengandung imaji . . . .
A. Pendengaran
B. Penglihatan
C. Penciuman
D. Perasaan

4. Perhatikan puisi di bawah ini !
Terkadang kau pun merasa iri
Dengan anak yang berseragam yang kau lihat
Kau pun ingin pendidikan
Mendapatkan semua hakmu
Yang semula ini terabaikan
Sungguh malang nasibmu
Wahai anak jalanan
Terlunta lunta
Amanat puisi tersebut adalah …
A. Penderitaan dan kesengsaraan yang tiada akhir
B. Menghargai dan memberi pada anak-anak sekolah
C. Hendaknya kita membantu pada sesama yang memerlukan
D. Pekerjaan berat akan terasa ringan bila dikerjakan bersama-sama

Baca juga:  Bagaimana Cara Beriman Kepada Kitab-kitab Allah?

5. Perhatikan puisi berikut !
Gumpalan langit mahasempurna
Bertahta bintang-bintang angkasa
Namun satu bintang yang berpijar
Teruntai turun menyapaku
Jenis citraan yang terdapat pada larik kedua puisi tersebut adalah ..
A. Penglihatan
B. Perasaan
C. Pendengaran
D. Penciuman

6. Perhatikan puisi berikut !
Betapa dinginnya air sungai
Dinginnya!
Dinginnya!
Betapa dinginnya daging duka
Yang membaluti tulang-tulangku. . . .

Karya W.S. Rendra

Imaji/citraan yang terkandung dalam penggalan puisi tersebut adalah…
A. Penglihatan
B. Perabaan
C. Penciuman
D. Pendengaran

7. Perhatikan puisi berikut !
Mentari mulai terbit
Ucapkan salam selamat pagi
Senandung burung
Bernyanyi riang
Terbang […]

Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah….
A. Di rumput hijau
B. Pinggir sawah
C. Jalan setapak
D. Di angkasa raya

Baca juga:  Ketahui Apa Saja Mata Pelajaran yang Tersedia di Roboguru Plus

8. Bacalah puisi berikut !…
Wahai sahabat
Untuk selamanya
Kita percaya
Tebarkan arah jangan pernah lelah
Untukmu sahabat…

Tema puisi tersebut adalah …
A. Persahabatan
B. Kelelahan
C. Perdamaian
D. Kepercayaan

9. Perhatikan puisi berikut !
Meski kini
Mampu aku berdiri, berjalan sendiri
Tetapi aku anakmu, butuh kasihmu
Ibu…

Pernyataan yang merupakan isi puisi tersebut adalah…
A. Sesukses apapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang ibu.
B. Meskipun bisa berdiri dan berjalan, seorang anak tetap membutuhkan ibunya.
C. Kasih sayang ibu mampu membuat anaknya berdiri dan berjalan.
D. Seorang ibu tetap membutuhkan kasih sayang dari anaknya.

10. Rima disebut juga dengan…..
A. Pengulangan bunyi
B. Diksi
C. Tipografi
D. Majas

Berikut adalah ulasan tentang soal puisi kelas 8 sekaligus jawabannya, semoga dapat membantu kalian dalam belajar yaa.

Sumber :

Kumpulan Contoh Soal Puisi Pilihan Ganda dan Jawabannya


https://www.websiteedukasi.eu.org/2021/10/contoh-soal-teks-puisi-kelas-8.html